โครงการของเราPHILO

LADPRAO 18

ราคาเริ่มต้น 2.25 ล้านบาท

 

LIBRARY HOUZE

CHARAN 13

ราคาเริ่มต้น 1.8 ล้านบาท

ติดต่อเรา

467/5  อาคารพีพีดี  ชั้น 6  ถนนพระราม3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  10120     |     โทร. 02-291-6800     |                      

สมัครงาน

ติดต่อเรา

467/5 อาคารพีพีดี ชั้น 6 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   |   โทร. 02-291-6800