โครงการของเรา



PHILO

LADPRAO 18

ราคาเริ่มต้น 2.25 ล้านบาท



PHILO

EKKAMAI 6

ราคาเริ่มต้น 3.7 ล้านบาท

ติดต่อเรา

467/5  อาคารพีพีดี  ชั้น 6  ถนนพระราม3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  10120     |     โทร. 02-291-6800     |                      

สมัครงาน

ติดต่อเรา

467/5 อาคารพีพีดี ชั้น 6 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   |   โทร. 02-291-6800